-Zastupanje u parničnom postupku u brakorazvodnim sporovima, sporovima o poveravanju i čuvanju dece, vršenju roditeljskog prava, izdržavanju, bračnim tekovinama

-sastavljanje bračnog ugovora

-zastupanje u postupcima za nasilje u porodici, uključujući i zaštitu u krivičnom postupku za krivično delo nasilje u porodici i preduzimanje svih zaštitnih mera po Porodičnom zakonu

-postupak izvršenja sudskih odluka iz oblasti porodičnog prava

-postupak usvojenja dece

-postupak utvrđivanja, priznanja i osporavanja očinstva i materinstva

-postupak potpunog ili delimičnog lišenja roditeljskog prava

-preduzimanje svih drugih pravnih radnji propisanih zakonom.

sr_RSSerbian