-Заступање у парничном поступку у бракоразводним споровима, споровима о поверавању и чувању деце, вршењу родитељског права, издржавању, брачним тековинама

-састављање брачног уговора

-заступање у поступцима за насиље у породици, укључујући и заштиту у кривичном поступку за кривично дело насиље у породици и предузимање свих заштитних мера по Породичном закону

-поступак извршења судских одлука из области породичног права

-поступак усвојења деце

-поступак утврђивања, признања и оспоравања очинства и материнства

-поступак потпуног или делимичног лишења родитељског права

-предузимање свих других правних радњи прописаних законом.

error: Content is protected !!
sr_RSSerbian