-Пружање одбране клијенту у кривичним предметима пред домаћим и међународним судовима

-доказивање у кривичном поступку коришћењем свих доказних средстава, укључујући разне врсте вештачења (економско-финансијске струке, електротехнике, ИТ, инжињера, неуропсихијатара, ортопеда, саобраћајне струке…)

-правно саветовање и одбрана у редовном и скраћеном кривичном поступку

-одбрана у прекршајном поступку

-заступање оштећених лица и приватних тужилаца

-одбрана малолетних лица

-подношење кривичних пријава, приватних тужби и противтужби, као и предлога за кривично гоњење

-одбрана у притворским предметима

-подношење жалби, предлога, молби, захтева за изузеће

-подношење приговора и одговора на оптужницу

-подношење захтева за постизање споразума

-подношење ванредних правних лекова Врховном касационом суду Србије, уставних жалби Уставном суду Србије и представки Европском суду за људска права у Страсбуру

-подношење захтева за одређивање  кућног притвора, кућног затвора уз електронску наногицу и условног отпуста

-покретање поступка за изрицање јединствене казне и ублажавање казне

-покретање поступка за пуштање на условни отпуст, за рехабилитацију и престанак мера безбедности и правних последица осуде

-истицање имовинскоправног захтева и захтева за накнаду штете за неосновано лишење слободе

-истицање застарелости кривичног гоњења и застарелости извршења казне

-подношење захтева за брисање осуде

-подношење молбе за помиловање осуђеног

-помоћ клијентима док су на издржавању казне затвора

-предузимање свих других правних радњи прописаних законом

error: Content is protected !!
sr_RSSerbian