-Pružanje odbrane klijentu u krivičnim predmetima pred domaćim i međunarodnim sudovima

-dokazivanje u krivičnom postupku korišćenjem svih dokaznih sredstava, uključujući razne vrste veštačenja (ekonomsko-finansijske struke, elektrotehnike, IT, inžinjera, neuropsihijatara, ortopeda, saobraćajne struke…)

-pravno savetovanje i odbrana u redovnom i skraćenom krivičnom postupku

-odbrana u prekršajnom postupku

-zastupanje oštećenih lica i privatnih tužilaca

-odbrana maloletnih lica

-podnošenje krivičnih prijava, privatnih tužbi i protivtužbi, kao i predloga za krivično gonjenje

-odbrana u pritvorskim predmetima

-podnošenje žalbi, predloga, molbi, zahteva za izuzeće

-podnošenje prigovora i odgovora na optužnicu

-podnošenje zahteva za postizanje sporazuma

-podnošenje vanrednih pravnih lekova Vrhovnom kasacionom sudu Srbije, ustavnih žalbi Ustavnom sudu Srbije i predstavki Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu

-podnošenje zahteva za određivanje  kućnog pritvora, kućnog zatvora uz elektronsku nanogicu i uslovnog otpusta

-pokretanje postupka za izricanje jedinstvene kazne i ublažavanje kazne

-pokretanje postupka za puštanje na uslovni otpust, za rehabilitaciju i prestanak mera bezbednosti i pravnih posledica osude

-isticanje imovinskopravnog zahteva i zahteva za naknadu štete za neosnovano lišenje slobode

-isticanje zastarelosti krivičnog gonjenja i zastarelosti izvršenja kazne

-podnošenje zahteva za brisanje osude

-podnošenje molbe za pomilovanje osuđenog

-pomoć klijentima dok su na izdržavanju kazne zatvora

-preduzimanje svih drugih pravnih radnji propisanih zakonom

error: Content is protected !!
sr_RSSerbian