-Заступање у привредним споровима пред Привредним судовима у нашој држави, региону и иностранству

– генерално заступање привредних друштава и других правних субјеката по Уговору о пружању адвокатских услуга, паушално или по предузетој правној радњи

-правно саветовање и правне анализе

-заступање пред Агенцијом за привредне регистре у циљу оснивања, промене и гашења правних лица, предузетника и других форми правног организовања

-заступање у стечајним поступцима

-заступање у поступцима ликвидације

-одбрана у привредним  преступима

-презентације, саветовања, потпуна реализација пројеката инвестиција, спољно-трговинско пословање и улагања  

-банкарско право

-средства обезбеђења потраживања (банкарска гаранција, акредитив, меница…)

-предузимање свих других правних радњи прописаних законом

error: Content is protected !!
sr_RSSerbian