-Дипломирао је на Правном факултету у Крагујевцу, дана 12.10.2022.

-Као адвокатски приправник стажира код адвоката Горана Марковића од 06.02.2023. године.

-Има следеће сертификате: 1) Сертификат Правног факултета у Крагујевцу и Удружења судија прекршајних судова „Нова решења за унапређење ефикасности прекршајног поступка и положај прекршајних судова у правосуђу Републике Србије“; 2) Сертификат Правног факултета у Крагујевцу „Увод у право информативних технологија“.

-Говори, чита и пише на енглеском језику.

-Рад на рачунару: рад на MS Office пакету (Word, Excel, PowerPoint), E-пошта и Интернет.

error: Content is protected !!
en_GBEnglish