Biography of lawyer Goran Marković

-Дипломирао је на Правном факултету у Крагујевцу, дана 29.11.2006. године

-Као приправник је стажирао у Општинском суду у Крагујевцу у периоду од 25.12.2006. године до 31.01.2008. године, у свим судским одељењима и службама, у области кривичног и грађанског права.

- As a trainee lawyer, he did an internship with the principal, lawyer Goran Brdar from Kragujevac, starting from February 1, 2008. year, until 31.01.2010. years, in the field of civil and criminal law.

- He passed the bar exam in Belgrade, on October 1, 2010. years.

- He worked as a judge's assistant and senior assistant judge for an indefinite period in the Commercial Court in Kragujevac, in the period from January 4, 2011. years until 06.01.2015. years, on jobs in the field of commercial law.

-Положио је адвокатски испит дана 18.12.2014. године у Крагујевцу.

-Радио је као адвокат у канцеларији адвоката Горана Брдара из Крагујевца, на одређено време у периоду од 07.01.2015. године до 07.01.2018. године, на пословима из области привредног, кривичног и грађанског права.

- From 07.01.2018. opened his law office in Kragujevac.

-Има следеће сертификате: 1) Сертификат Правосудне академије у Београду од 07.03.2015. године о „Правима детета, преступништву младих и поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела“; 2) сертификат са Конференције „Спорт и право“ одржане на Златибору дана 22.-24.04.2016 и 3) сертификат о завршеној обуци у области „Медијација и адвокатура – заступање клијената у медијацији“ одржаној у Крагујевцу, дана 28.-29.09.2018. године.

- He speaks English.

- Work on a computer: work on MS Office package (Word, Excel), E-mail and Internet.

en_GBEnglish