Биографија адвоката Горана Марковића

-Дипломирао је на Правном факултету у Крагујевцу, дана 29.11.2006. године

-Као приправник је стажирао у Општинском суду у Крагујевцу у периоду од 25.12.2006. године до 31.01.2008. године, у свим судским одељењима и службама, у области кривичног и грађанског права.

-Као адвокатски приправник је стажирао код принципала, адвоката Горана Брдара из Крагујевца, почев од 01.02.2008. године, до 31.01.2010. године, на пословима из области грађанског и кривичног права.

-Положио је правосудни испит у Београду, дана 01.10.2010. године.

-Радио је као судијски помоћник и виши судијски помоћник на неодређено време у Привредном суду у Крагујевцу, у периоду од 04.01.2011. године до 06.01.2015. године, на пословима у области привредног права.

-Положио је адвокатски испит дана 18.12.2014. године у Крагујевцу.

-Радио је као адвокат у канцеларији адвоката Горана Брдара из Крагујевца, на одређено време у периоду од 07.01.2015. године до 07.01.2018. године, на пословима из области привредног, кривичног и грађанског права.

-Од 07.01.2018. године је отворио своју адвокатску канцеларију у Крагујевцу.

-Има следеће сертификате: 1) Сертификат Правосудне академије у Београду од 07.03.2015. године о „Правима детета, преступништву младих и поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела“; 2) сертификат са Конференције „Спорт и право“ одржане на Златибору дана 22.-24.04.2016 и 3) сертификат о завршеној обуци у области „Медијација и адвокатура – заступање клијената у медијацији“ одржаној у Крагујевцу, дана 28.-29.09.2018. године.

– Говори, чита, пише и преводи на енглеском језику.

-Рад на рачунару: рад на MS Office пакету (Word, Excel), E-mail i Internet.

error: Content is protected !!
sr_RSSerbian